Høringsinstanser

Departementene

Fylkeskommunene

Kommunene

ABM-utvikling

A/L Biblioteksentralen

Bibliotekarforbundet

Høyskolene

Kommunalansattes fellesorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Læringssenteret

Nasjonalbiblioteket

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk bibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening

Norsk kommuneforbund

Norsk tjenestemannslag

Riksbibliotektjenesten

Skolenes landsforbund

SND

Samisk spesialbibliotek/Sametinget

Statens utdanningskontor i fylkene

Universitetene

Utdanningsforbundet