Høringsinstanser

Alle kommuner

Alle tros- og livssynssamfunn som mottar statlig tilskudd

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske kirke, Kirkerådet

Departementene

Fylkesmennene

Islamsk råd i Norge

Kommunenes sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Norges Frikirkeråd

Norges Kristne Råd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

Statistisk sentralbyrå