Høringsinstanser

Departementene

Sametinget

Norske Samers Riksforbund

Samenes landsforbund

Samenes folkeforbund

Norske reindriftssamers landsforbund

Østsamene i Neiden

Skoltene i Norge

Nordisk samisk språknemnd

Nordisk samisk institutt

Reindriftsadministrasjonen

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Hedmark

Universitetet i Tromsø

Samisk høyskole

Norsk Språkråd

Aja språksenter

Samisk språksenter, Porsanger

Samisk språksenter i Skånland/Evenes

Samisk språksenter i Arran, Drag i Tysfjord

Samisk språksenter i Tana

Samisk språksenter i Ulfsfjord, Troms

Isak Saba senter, Nesseby

Kommunene i Finnmark

Kommunene i Troms

Kommunene i Nordland

Kommunene i Nord-Trøndelag

Kommunene i Sør-Trøndelag

Kommunene i Hedmark