Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Entreprenører:

Bingo- og Lotteriforbundet
Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (NOAF) Per Rosenblad Brun
Holland bingo
Humanitære spill
Norsk Cirkus- og Tivoliforening
Norsk lokalradioforbund
Norsk lotteridrift ASA
Røde kors automatene
Samarbeidsutvalg for Norsk humanitær automatvirksomhet (SUNHA)
Tippekommisjonærens landsforening

Organisasjoner:

Bellona
Care Noreg
De 10 Humanitære AS
Den Norske Kreftforening
Dysleksiforbundet i Noreg
Flyktningerådet Frelsesarmeen
Handikappede barns foreldreforening
Indremisjonsforbundet
Juvente
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for støtte ved krybbedød
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Motorførernes avholdsforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Automobilforbund
Norges Bokseforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Døve-Ungdomsforbund
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Handikapforbund
Norges Håndballforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges Klatreforbund
Norges Korforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Musikkorpsforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilerforbund
Norges Skiforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Ungdomslag
Norges Velforening
Norges Volleyballforbund
Normisjon
Norsk Amatørteaterråd
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Musikkråd
Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Organisasjonen Voksne for barn
Orienteringsforbundet
Oslo Idrettskrets
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogsfondet
Rådet for psykisk helse
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
SOS Rasisme
Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid
Stiftelsen helse og rehabilitering
Stiftelsen Sofielund
Stiftelsen SOS barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika

Andre:
Barneombudet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Helsedepartementet
Innsamlingskontrollen i Norge
Justervesenet
Justisdepartementet
Kripos
Landbruksdepartementet
Landets politidistrikt
Lotterinemnda
Norsk Forening for pengespillproblematikk
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping AS
Norske Trekningslister
Nærings- og handelsdepartementet
NHO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Politidirektoratet
Private barnehagers landsforbund
Registerenheten i Brønnøysund
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sosialdepartementet
Statens Innkrevingssentral
Øst-norsk kompetansesenter

.