Høringsinstanser

ABM-utvikling

Den norske forfatterforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Eierskapstilsynet

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen

Kompetansesenter for norsk språk (Norsk språkråd)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

KORG (Kulturvernets fellesorganisasjon)

Nasjonalbiblioteket

Nordic World Heritage Foundation

Norges Museumsforbund

Norsk bibliotekforening

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk Kulturråd

Norsk Musikkråd

Norsk presseforbund

Norske Billedkunstnere

Norske film- og TV-produsenters forening

NRK

Riksantikvaren

Rådet for folkemusikk og folkedans

Sametinget

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Statens medieforvaltning

TV 2