Høyringsinstansar

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Bergen kommune

Brønnøysundregistra

Datatilsynet

Den norske kyrkja, Kyrkjerådet

Drammen kommune

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmennene

Human-Etisk Forbund

Islamsk råd i Norge

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes sentralforbund

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmaktene

Mellomkyrkjeleg Råd for Den norske kyrkja

Norges frikirkeråd

Oslo kommune

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

Sosialdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Stavanger kommune

Utdannings- og forskingsdepartementet
Utanriksdepartementet

Alle trudoms- og livssynssamfunn som mottar statleg tilskot