Høringsinstanser

Justisdepartementet
Eierskapstilsynet
Statens medieforvaltning
Familie & Medier
Institutt for journalistikk
Kanal 24
Kanal 4
Kanal 5
Kringkastingsringen 
Mediebedriftenes Landsforening 
Norges idrettsforbund 
Norske Forbund for Lokal-TV 
Norsk Journalistlag 
Norsk Lokalradioforbund 
Norsk Presseforbund 
Norsk Redaktørforening
NRK 
NTB 
P4 Radio Hele Norge
Radio 2 Digital 
Telenor Broadcast 
TV 2 
TVNorge

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten