Høringsinstanser

Departementene

Akademikerne

A-pressen AS

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Institusjonen Fritt Ord

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for medievitenskap

Kanal 24

Konkurransetilsynet

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen (LO)

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Orkla Media AS

P4 Radio Hele Norge

Sametinget

Schibsted ASA

Telenor AS

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund