Høringsinstanser

Alle kommuner

Departementene

Barneombudet

Fagforbundet

Familie & medier

Film & kino

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høgskulen i Volda

Institusjonen Fritt Ord

Klagenemnda for film og videogram

Konkurransetilsynet

KS

Medietilsynet

Norges kvinne- og familieforbund

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN (forum for ytringsfrihet)

Norsk videogramforening

Norske film- og tv-produsenters forening

Norske filmbyråers forening

Norske kinosjefers forbund

Norske videohandleres forbund

Sametinget

Samisk filmforbund

Sivilombudsmannen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim