Høringsinstanser

Bispedømmerådene

Biskopene

Opplysningsvesenets fond

KS

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet

Kirkerådet

KA