Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Bispedømmerådene

Biskopene

Opplysningsvesenets fond

KS

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet

Kirkerådet

KA