Høringsinstanser

Alle fylkeskommuner

Amandusfestivalen

Barnefilmfestivalen

Bergen internasjonale filmfestival

Bergen Media By

Cultiva

Den norske filmskolen, Lillehammer

Den norske filmfestivalen

Film 3 AS

Filmcamp Målselv

Film fra Sør

FILM&KINO

FILM&KINOs medlemskommuner og kinoer

Filmere

Filmfondet Fuzz

Filmkraft Rogaland

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Hørselshemmedes landsforbund

KS

Kommunal- og regionaldepartementet

Kortfilmfestivalen

Kosmorama

Kunnskapsdepartementet

Medieparken i Fredrikstad

Midtnorsk filmsenter AS

Nordnorsk filmsenter AS

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkommisjon

Norsk filmutvikling

Norsk skuespillerforbund

Norske Dramatikeres forbund

Norske film og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers forbund

NRK

Nærings- og handelsdepartementet

Sami Film Festival

Spillprodusentforeningen

Sydvest film AS

Tromsø internasjonale filmfestival

TV2

TV3

TVNorge

Vestnorsk filmsenter AS

Videobransjens felleskontor AS

WIFT

Østnorsk filmsenter AS