Høringsinstanser

ABM-utvikling

Agder Teater

Akershus Teater

Arbeids-og Inkluderingsdepartementet (AID)

Arkeologisk museum i Stavanger

Avant Garden

Beaivvas Sami Teahter

Bergen Filharmoniske Orkester

Bit 20 ensemble

BIT Teatergarasjen

Black Box Teater

Brageteatret

Center for Afrikansk Kulturformidling

Dans i skolen

Danse- og teatersentrum - Norsk scenekunstbruk

Dansens hus

Den Nationale Scene

Den Norske Forfatterforening

Den Norske Opera

Den Nye Opera

Det Norske Blåseensemble

Det norske teatret

Det Åpne Teater

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Drama i skolen

Du store verden!

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Foreningen Les!

Foreningen Roma

Fylkeskommunene

Fylkesmennenes utdanningskontorer

Haugesund Teater

Hedmark Teater

Henie-Onstad Kunstsenter

Hålogaland Teater

Kommunene

IKO

International Romani Unions representative in Norway

Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon

Kirkerådet

Kristiansand Symfoniorkester

KS

Kommunal-og regionaldepartementet (KRD)

Kunnskapsdepartementet

Kunst i skolen

Kunst og design i skolen

Kunstnersentrene

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landslaget for medieundervisning

Landslaget for norskundervisning

Landsforeningen for Romanifolket ( LOR)

Medlemmene i referansegruppa for Den kulturelle skolesekken

Miljøverndepartementet

Museene i det nasjonale museumsnettverket

Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i skolen

Musikkteater i Bodø

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Høgskolen i Bodø.

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Nationaltheatret

Nordic Black Theatre

Nordland Teater

Norges Museumsforbund

Norsk barnebokinstitutt

Norsk bibliotekforening

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk forfattersentrum

Norsk Form

Norsk komponistforening

Norsk Kulturforum

Norsk kulturråd

Norsk kulturskoleråd

Norsk musikkråd

Norsk skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk teaterråd

Norske barne- og ungdomsforfattere

Norske billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske dramatikeres forbund

Norske kirkeakademier

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

Norske kunstforeninger

Norske kunsthåndverkere

Nye Carte Blanche

Opera Nordfjord

Opera Vest

Operaen i Kristiansund

Orgdot AS

Oslo Filharmonien

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Rikskonsertene

Riksteatret

Ringsakeroperaen

Rogaland Teater

Sametinget

Samiske Forfatterforening

Samiske Kunstneres Forbund

Skogfinske Interesser i Norge

Sogn og Fjordane Teater

Språkrådet

Stavanger Symfoniorkester

Steinvikholm Musikkteater

Stiftinga Bygdemuseet

Stiftinga Hordamuseet

Taternes Landsforening

Teater Ibsen

Teatret Vårt

Tromsø Symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester

Trøndelag Teater

Trønderoperaen

Universitetene og høgskolene

Universitetsmuseene

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Vest Norges Opera

Vitensentrene