Høringsinstanser

A-pressen

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Familie og Medier

FIFA – Fédération Internationale de Football Association

Finansdepartementet

FIS – Fédération Internationale de Ski

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

GET

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Institutt for medievitenskap, UiB

IOC – the International Olympic Committee

Justis- og politidepartementet

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Kunnskapsdepartementet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

MTG

Norges Fotballforbund

Norges Håndballforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Markedsføringsforbund

Norges Skiforbund

Norkring

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk kulturråd

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NORWACO

NRK

NTV AS

Nærings- og handelsdepartementet

Orkla Media AS

Post- og teletilsynet

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Telenor Broadcast AS

TV 2 AS

TVNorge AS

UEFA – the Union of European Football Associations

Utenriksdepartementet