Høringsinstanser

Departementene
Statsministerens kontor

Fond for utøvende kunstnere
FONO
GRAMO
Gramart
IFPI Norge
Musikkfondene
Musikernes Fellesorganisasjon
NOPA
Norsk Artistforbund
Norsk Folkemusikk- og Danselag
Norsk Jazzforum
Norsk Komponistforening
Norsk Musikkforleggerforening
Norsk Operasangerforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk Tonekunstnersamfund
Norske Dansekunstnere