Høringsinstanser

Biskopene

Bispedømmerådene

Kirkerådet

KA - kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Det praktisk-teologiske seminar

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Misjonshøgskolen

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet, teoLOgene

Den norske kirkes kateketforening

Det Norske Diakonforbund

Musikernes fellesorganisasjon

Norsk Kvinnelig Teologforening