Høringsinstanser

Biskopene

Bispedømmerådene

Den norske kirkes presteforening

Det praktisk-teologiske seminar

Fagforbundet – teologene

KA

Kirkerådet

Menighetsfakultetet

Misjonshøgskolen

Teologisk fakultet ved UiO