Høringsinstanser

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
AFS Norge Internasjonal utveksling
Amnesty International Norge
Arbeidssøkerforbundet
Bellona
Blå Kors Norge
Brønnøysundregistrene
Care Norge
De Ti Humanitære AS
De Unges Orkesterforbund
Den norske misjonsalliansen
Departementene
Det norske misjonsforbund
Flyktningerådet
Folkeakademienes Landsforbund
Forbundet mot rusgift
Frelsesarmeen
Friluftslivets fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Indremisjonsforbundet
Innsamlingskontrollen i Norge
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
KNIF – Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap
Kommunene
Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og Ungdom
Nettverk for organisasjonseigde kulturbygg
NHO
Norge Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Blindeforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Handicapforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Norges KFUK-KFUM-speidere
Norges Korforbund
Norges Kulturvernforbund
Norges Kvinne- Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Ungdomslag
Norges Velforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk musikkråd
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rikstoto
Norsk teaterråd
Norsk Tipping AS
Norske 4H
Norske kvinners sanitetsforening
Norske symfoniorkestres landsforbund
Norske Trekningslister
Redd Barna
Redningsselskapet
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika
Velferdsalliansen