Høringsinstanser


Justis- og politidepartementet

Miljøverndepartementet

Kunnskapsdepartementet

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Sametinget

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Toll- og avgiftsdirektoratet

Økokrim

Vedtaksmuseene:

Forsvarsmuseet

Kulturhistorisk Museum

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalbiblioteket

Norsk Folkemuseum

Preus museum

Norsk Sjøfartsmuseum

Norsk Teknisk Museum

Riksantikvaren

Riksarkivet

Ringve Museum

Sàmiid Vourka-Dàvvirat/ De samiske samlinger

Den norske UNESCO-kommisjonen

Naturhistorisk museum

Norsk ICOM

Museumsforbundet

Norsk Kunst og Antikvitetshandels forening

Oslo Mynthandel

Norsk Antikk og brukthandlers forening

Nordisk konservatorforbund, Den norske seksjon NKF-N

Norsk frimerkehandlers forening

Den norske antikvariatbokhandler foreningen

Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Direktoratet for Naturforvaltning

Norges geologiske Forening