Høringsinstanser

Departementene

Fylkeskommunene

Sametinget

Fylkesmennene

ABM-utvikling

Riksarkivaren

Norsk lokalhistorisk institutt

Språkrådet

Norsk kulturråd

Nasjonalbiblioteket

Bunad- og folkedraktrådet

Rådet for folkemusikk og folkedans

Utdanningsdirektoratet

Kommunenes Sentralforbund

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Stavanger

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Norges handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Norges veterinærhøgskole

Kunsthøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo Samisk høgskole

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Akershus

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Landslaget for lokal- og privatarkiv
Landslaget for lokalhistorie

Norges Museumsforbund

Norsk Folkeminnelag

Arkeologisk museum i Stavanger

Nasjonalmuseet for kunst

Henie Onstad Kunstsenter

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Halden historiske Samlinger

Fredrikstad Museum

Østfoldmuseet

Fetsund Lenser

Follo museum

Akershus fylkesmuseum

Eidsvoll 1814

Norsk Folkemuseum

Oslo Bymuseum

Norsk Teknisk Museum

Norsk Sjøfartsmuseum

Domkirkeodden

Glomdalsmuseet

Norsk Skogmuseum

Gjøvik og Toten museum - Mjøssamlingene

Nordøsterdalsmuseet

Kvinnemuseet - Solør-Odalmuseene

Maihaugen

Valdres Folkemuseum

Lillehammer Kunstmuseum

Museet i Nord-Gudbrandsdalen

Randsfjordmuseene

Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker kulturhistoriske museum

Blaafarveværket

Hallingdal Museum

Norsk Bergverksmuseum

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

Hringariki

Kunstnerdalen Kulturmuseum

Preus museum

Sandefjordmuseene

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Larvik Museum

Vestfold Fylkesmuseum

Nord-Jarlsbergmuseene

Telemark Museum

Norsk Industriarbeidermuseum

Vest-Telemark Museum

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Setesdalsmuseet

Næs Jernverksmuseum

Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum

Sørlandets Kunstmuseum

Agder naturmuseum og botaniske hage

Vest-Agder-museet

Ryfylkemuseet

Stavanger Museum

Baroniet Rosendal

Jærmuseet

Rogaland Kunstmuseum

Dalane Folkemuseum

Haugalandmuseene

Museumssenteret i Salhus

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Bergens Sjøfartsmuseum

Museum Vest

Sunnhordland Museum

Vestlandsmuseet

Bymuseet i Bergen

Hardanger Museum

Museum for Visuell Kunst og Musikk

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum

Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Nordfjord Folkemuseum

Sunnfjord Museum

Romsdalsmuseet

Sunnmøre Museum

Nordmøre Museum

Atlanterhavsparken

Nynorsk kultursentrum

Kulturkvartalet

Orkla Industrimuseum

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Ringve

Rørosmuseet

Museet Kystens Arv

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Trøndelag Folkemuseum

Trondheim Kunstmuseum

Stiklestadmuseene

Namdal Fylkesmuseum

Lofotr - Vikingmuseet på Borg

Norsk Luftfartsmuseum

Salten Museum

Museum Nord

Helgeland museum

Trondarnes Distriktsmuseum

Midt-Troms Museum

Nordnorsk Kunstmuseum

Nord-Troms Museum

Perspektivet Museum

Nordnorsk fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum

Alta Museum

Museene for kystkultur og gjenreisning

Varanger Museum

Sør-Varanger Museum - Grenselandsmuseet

Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum

De Samiske Samlinger

Aja Samisk senter

Arran Lulesamisk senter

Tana Museum

Samisk friluftsmuseum

Kautokeino Bygdetun

Kokelv Sjøsamiske Museum

Porsanger Museum

Saemien Sijte

Samisk museumslag

Savio-museet

Varanger Samiske Museum

Østsamisk museum – Neiden

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Norsk skogfinsk museum
Kvensk institutt

Norske kveners forbund

Skogsfinnenes interesser i Norge

Den Norske Rom-forening

Norsk Rom-befolkning

Foreningen Roma

Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

Romani interesseorganisasjon

Nordisk Romanesråd avdeling Norge

Taternes Landsforening