Høringsinstanser

Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Kunnskapsdepartementet
Finansdepartementet
Utenriksdepartementet
Samferdselsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Sametinget
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Toll- og avgiftsdirektoratet
Økokrim

Vedtaksmuseene:
Forsvarsmuseet
Kulturhistorisk Museum
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalbiblioteket
Norsk Folkemuseum
Preus museum
Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Teknisk Museum
Riksantikvaren
Riksarkivet
Ringve Museum
Sàmiid Vourka-Dàvvirat/ De samiske samlinger

Bunad- og folkedraktrådet
Maihaugen
Den norske UNESCO-kommisjonen
Naturhistorisk museum
Norsk ICOM
Museumsforbundet
Norsk Kunst- og Antikvitetshandleresforening
Norsk Mynthandlerforening*
Norsk Numismatisk Forening*
Oslo Mynthandel
Norske Antikk- og Brukthandleres Forening
Nordisk konservatorforbund, Den norske seksjon NKF-N
Norsk frimerkehandler forening
Norsk antikvarbokhandlerforening
Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber
Direktoratet for Naturforvaltning
Norsk geologisk forening

*representert ved Kjell Andersen hos Advokatfirmaet Gulsvik, Storemoen, Andersen, Granli og Aasen