Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Sametinget

Departementene

Kommunene i forvaltningsområdet

Snåsa kommune

Kommunenes Sentralforbund

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune