Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

A-pressen ASA

Arbeidstilsynet

Den norske fagpresses forening

Edda media AS

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Kanal 24

Konkurransetilsynet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Norsk journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting

Næringslivets hovedorganisasjon

P 4 Radio Hele Norge

Schibsted ASA