Høringsinstanser

Abelia

ABMU (arkiv/bibliotek/museum)

Akademikerne

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO-Billedkunst opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den Norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Departementene

Det norske komponistfond

El- og IT-forbundet

Elektro- og ElektronikkBransjen

Elektronisk Forpost Norge

FONO

Forbundet Frie Fotografer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens hovedorganisasjon

IFPI Norge

IKT-Norge

KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Kanal24 Norge AS

Kopinor

KS

Landsforeningen norske malere

Landsorganisasjonen

Magasin- og Ukepresseforeningen

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkfondene

Nasjonalbiblioteket

NAViO

Nettforum

NOPA

Nordisk Copyright Bureau

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk forening for jus og edb

Norsk Forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia importørforening

Norsk ukepresse

Norsk videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske tekstilkunstnere

NORWACO

NRK AS

Ny Musikks Komponistgruppe

Næringslivets hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Riksarkivet

Riksbibliotektjenesten

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

Universitets- og høgskolerådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund