Høringsinstanser

Finansdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norsk rikskringkasting AS

Forbrukerombudet.