Høringsinstanser

Høringsintanser:

Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkeskommunene
Sametinget
 
ABM-utvikling
Bispedømmerådet
Bispemøtet
Bunad- og folkedraktrådet
Riksarkivaren
Riksantikvaren
Nasjonalbiblioteket
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Rådet for folkemusikk og folkedans
Språkrådet
Utdanningsdirektoratet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Agder

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole
Samisk høgskole

Landslaget for lokalhistorie
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Norsk Folkeminnelag
Norges Museumsforbund            

Agder naturmuseum og botaniske hage           
Akershus fylkesmuseum          
Alta Museum  
Arkeologisk museum i Stavanger        
Atlanterhavsparken
Aust-Agder kulturhistoriske senter      
Baroniet Rosendal       
Bergens Sjøfartsmuseum                     
Blaafarveværket          
Bymuseet i Bergen      
Dalane Folkemuseum  
De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum           
Domkirkeodden          
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie
Eidsvoll 1814              
Fetsund Lenser           
Follo museum
Fredrikstad Museum               
Mjøsmuseet    
Glomdalsmuseet
Halden historiske Samlinger
Hallingdal Museum      
Hardanger og Voss Museum              
Haugalandmuseene                 
Haugar Vestfold Kunstmuseum           
Helgeland museum
Henie Onstad Kunstsenter
Hringariki
Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum     
Jærmuseet
Eiker og Lågendalen Museum 
Kulturkvartalet
Kunstnerdalen Kulturmuseum  
Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal               
Kystmuseet i Sogn og Fjordane          
Kystmuseet i Sør-Trøndelag   
Larvik Museum           
Lillehammer Kunstmuseum                 
Lofotr - Vikingmuseet på Borg
Maihaugen      
Midt-Troms Museum              
Kunstmuseene i Bergen
Museene for kystkultur og gjenreisning
Museet i Nord-Gudbrandsdalen
Museet Kystens Arv   
Museum Nord            
Museumssenteret i Salhus       
Museum Vest  
Namdal Fylkesmuseum                       
Nasjonalmuseet for kunst
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
Nordfjord Folkemuseum         
Nord-Jarlsbergmuseene          
Nordmøre Museum    
Sør-Troms Museum
Nordnorsk Kunstmuseum       
Nord-Troms Museum 
Nordøsterdalsmuseet  
Norsk Bergverksmuseum        
Norsk Folkemuseum   
Norsk Industriarbeidermuseum           
Norsk Luftfartsmuseum           
Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Skogmuseum
Norsk Teknisk Museum                     
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum       
Nynorsk kultursentrum
Næs Jernverksmuseum
Orkla Industrimuseum 
Oslo Museum             
Perspektivet Museum  
Porsanger Museum
Preus museum 
Randsfjordmuseene     
Ringve 
Rogaland Kunstmuseum          
Romsdalsmuseet         
Ryfylkemuseet 
Rørosmuseet   
Salten Museum           
Sandefjordmuseene     
Setesdalsmuseet          
Sogn og Fjordane Kunstmuseum        
Stavanger Museum
Stiklestadmuseene       
Sunnfjord Museum      
Sunnhordland Museum
Sunnmøre Museum     
Sørlandets Kunstmuseum        
Sør-Varanger Museum -Grenselandsmuseet
Telemark Museum                  
Trondheim Kunstmuseum        
Trøndelag Folkemuseum         
KORO – kunst i offentlige rom           
Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum
Valdresmuseea
Varanger Museum      
Vest-Agder-museet    
Vestfold Fylkesmuseum          
Vest-Telemark Museum
Østfoldmuseet                                                          

Den Norske Rom-forening
Det mosaiske trossamfunn i Oslo
Foreningen Roma
Norsk skogfinsk museum
Kvensk institutt
Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)
Nordisk Romanesråd avdeling Norge
Norske kveners forbund
Norsk Rom-befolkning
Skogsfinnenes interesser i Norge
Taternes Landsforening

 

Center for Afrikansk kulturformidling
Duodjeinstituhtta
Du-store-verden
Folkekulturforbundet
Fortidsminneforeningen
Jødisk Museum
Kulturminnefondet
Landslaget for Spelemenn
NHO håndverk
Noregs Ungdomslag
Norges husflidslag
Ole Bull akademiet

Norsk kulturarv

Norges kulturvernforbund
Ole Bull akademiet

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Unesco-kommisjonen

 

 

Sekretariatet for små, verneverdige fag

Senter for bygdekultur
Stiftelsen Horisont