Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Høringsinstanser:

Bispedømmerådene, Biskopene

Samisk kirkeråd, Kirkerådet, Utvalg for sørsamisk kirkeliv

Presteforeningen, Fagforbundet, PARAT, Diakonforbundet