Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Barneombudet
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Kredittilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Bank
Politidirektoratet
Riksrevisjonen
Sosial- og helsedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Øst-norsk kompetansesenter
Entreprenører:
Bingo- og Lotteriforbundet
Holland Bingo
Norsk Automatbransjeforening (NOAF)
Norsk Cirkus- og tivoliforening
Norsk lokalradioforbund
Norsk Lotteridrift AS
Tippekommisjonærenes landsforening
Norske Spill AS
Lotteriverdige organisasjoner:
Bellona
Care Norge
De Ti Humanitære AS
Den Norske Kreftforening
Den norske sjømannsmisjon
Flyktningerådet
Frivillighet Norge
Handicappede barns foreldreforening
Juvente
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for støtte ved krybbedød
Landsforeningen for trafikkskadde
Motorførernes avholdsforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Automobilforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Døve-Ungdomsforbund
Norges Handicapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norsk Dysleksiforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogsfondet
Rådet for psykisk helse
SOS Rasisme
Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid
Stiftelsen helse og rehabilitering
Stiftelsen Sofielund
Stiftelsen SOS barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika
Voksne for barn

Andre

Actis
Advokatfirmaet Hus Panzer & Co AS
Anonyme Gamblere
Brønnøysundregistrene
Det Norske Travselskap
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Grimmi Consult
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Hans Martin Nakkim
Innsamlingskontrollen i Norge
Interactive Promotions Media Ltd
Landsorganisasjonen mot Spilleavhengighet
Norges Pokerforbund
Norsk Forening for pengespillproblematikk
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping AS
Norsk Hestesenter
NHO
Pårørende til Spilleavhengige
Sparebankforeningen i Norge
Teknologirådet
Vikingbet