Høringsinstanser

 Høringsinstanser

Akershus Festning for kunst og kultur, Stiftelsen
Arkivet, Stiftelsen
Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS
Finsk-norsk kulturinstitutt
Folkeakademienes Landsforbund
Foreningen Norden
Forum for Kultur og Næringsliv
Heyerdahl-instituttet, Stiftelsen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Norsk Teater og orkesterforening (NTO)
Norsk kulturforum (NOKU)
Norske Dansekunstnere
Norske Festivaler BA
Norsk-finsk kulturfond
Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge
 
Bodø Sinfonietta
Cikada og Oslo Sinfonietta
Det Norske Kammerorkester, Stiftelsen
Dissimilis kultur- og kompetansesenter (Dkk)
Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival
Kammermusikkfestivalen i Stavanger (International Chamber Music Festival, Stiftelsen)
Norsk Jazzarkiv
Norsk Jazzforum
Norsk Visearkiv
Norsk musikkråd
Oslo-Filharmonien
Oslo Kammermusikk Festival AS
Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans
Risør kammermusikkfest, Stiftelsen
Rådet for folkemusikk og folkedans
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon
Trondheim Jazzorkester
Trondheim Kammermusikkfestival, Stiftelsen
Trondheimsolistene, Stiftelsen
Ultima
Vestfold Festspillene AS
 
Akershus Teater, Stiftelsen
Bergen Internasjonale Teater (BIT) - Teatergarasjen
Black Box Teater AS
Brageteatret AS
Cirka Teater AS
Den Unge Scenen (DUS)
Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Nordland Teater
Norsk Scenekunstbruk v/ Danse og teatersentrum
Norsk Skuespillersenter
Norsk teaterråd
Stella Polaris Opplevelser AS
Teater Avant Garden
Teater Manu - norsk tegnspråkteater
Unima Norge - Norsk forening for figurteater
Vestlandske Teatersenter (VT)
Agenda X Skriveverksted
Bibliotektjeneste for innvandrere/Det flerspråklige bibliotek
Bibliotektjeneste i fengsel
Bibliotektjeneste i statlige helseinstitusjoner
Bibliotektjeneste på Svalbard
Bjørnsonfestivalen, Stiftelsen
Bokbyen i Fjærland
Bokbyen ved Skagerak, Stiftelsen (Tvedestrand)
Foreningen !Les
Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet (Kapittelfestivalen)
Kristelig Pressekontor (KPK)
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte - KABB
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemme/døvblinde (LSHDB)
Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)
Leser søker bok, Foreningen
Nord-Sør-biblioteket
NORLA, kontoret for norsk litteratur i utlandet
Norsk Barnebokforum (IBBY Norge)
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk bibliotekforening
Norsk Forfattersentrum
Nynorsk Pressekontor, Stiftinga
Riksmålsforbundet
Stadnamntenesta, Statens kartverk
Vestlandske blindeforbund
Døves Media
Stiftinga Den norske bokbyen
Center for Afrikansk Kulturformidling
Christiansand Protestfestival
Du Store Verden!
Nordland Akademi for Kunst og Kultur, Melbu
Norges Døveforbund, kulturarbeid
Norske Kirkeakademiers Fellesråd
Norges ungdomslag - folkedanssatsingen
Tou Scene
Ungdommens Kulturmønstring
Atelier Nord
Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
Birka
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)
Stiftelsen 3,14
Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)
Blueshus Notodden
Brak - Bergen Rock Aktører
Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris
Norsk Rockforbund
Komponistforeningen - tilskudd trykking noter
Midtnorsk Jazzsenter
Music Export Norway
Musikkverkstedordningen
Nidarosdomens guttekor
Norges Musikkorps Forbund - tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps
NorgesNettet
Norges Ungdomskor
Nosk Folkemusikk- og danselag
Norsk Ungdomssymfoniorkester
NOTAM
Ny Musikk
Ole Bull Akademiet
Oslo domkor
Regionalt kirkemusikksenter i Bodø
Samspill
Stiftelsen Cosmopolite
Sørnorsk Jazzsenter
Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse
Ungdommens musikkmesterskap
Ungdomssymfonikerne
Valdres sommersymfoni
Vestnorsk Jazzsenter
Østnorsk Jazzsenter
ASSITEJ/Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum
ASSITEJs barne- og ungdomsfestival
Verdensteatret
Buskerud Teater
Contemporary Dance Festival (CODA)
Damini House of Culture
Danse- og teatersentrum
Det Åpne Teater
Figurteatret i Nordland
Landsforbundet Teatrets Venner
Marked for scenekunst, Sandefjord
Nordic Black Theatre
Norsk Dramatikkfestival
Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival
Oktoberdans
Stamsund Internasjonale Teaterfestival
Studium Actoris og Folk i gata-festival
Østfold Teater
Emmanuel Vigelands museum
Falstadsenteret
Jødisk museum
Norges kulturvernforbund
Kainun institutti - Kvænsk institutt
Landslaget for lokalhistorie
Norges museumsforbund
Norsk folkeminnelag
Norges Husflidslag
Norsk ICOM
Norsk Skogfinsk Museum
Rockheim
Skibladner
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Den norske forfatterforening
Den norske forfatterforening
Norske kunsthåndverkere
Norske kunsthåndverkere
Norsk oversetterforening
Norsk oversetterforening
Norsk teaterråd
Landsforeningen norske malere
Landsforeningen norske malere
Norske grafikere
Norske grafikere
Fond for utøvende kunstnere
Fond for utøvende kunstnere
Statens kunstnerstipend
Statens kunstnerstipend
Norske billedkunstnere
Norske billedkunstnere
Ny musikk
Ny musikk
Norske dansekunstnere
Norske dansekunstnere
Norsk kritikerlag
Norsk kritikerlag
Norges korforbund
Norges korforbund
Norsk teater- og orkesterforening
Frie fotografer
Frie fotografer
Rådet for folkemusikk og folkedans
Rådet for folkemusikk og folkedans
Bildende kunstneres hjelpefond
Danseinformasjonen
Norsk kulturråd
Norsk kulturråd
Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde
NOPA
NOPA
Danse- og teatersentrum
Danse- og teatersentrum
Noregs ungdomslag
Noregs ungdomslag
Norsk skuespillerforbund
Norsk skuespillerforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Musikernes fellesorganisasjon
Norsk kulturforum
Norsk musikkråd
Tegnerforbundet
Rikskonsertene