Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Høringsinstanser

Departementene

Abelia

ABM-utvikling

Akademikerne

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Det Norske Komponistfond

Elektronikkbransjen

Elektronisk Forpost Norge

FONO

Forbundet Frie Fotografer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

IFPI Norge

IKT-Norge

Kabel Norge

Kopinor

KS

Landsforeningen Norske Malere

Landsorganisasjonen - LO

LINO - forvaltningsorganisasjonen

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkfondene

Nasjonalbiblioteket

NAViO

NOPA

Nordisk Copyright Bureau

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Filmforbund

Norsk Filmklubbforbund

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk forening for jus og edb

Norsk forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

NORWACO

NRK AS

Næringslivets Hovedorganisasjon  - NHO

P4 Radio Hele Norge

Riksarkivet

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

SBS Radio Norge AS

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

Universitets- og høgskolerådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund