Høringsinstanser

Høringsinstanser

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Film & Kino

Film Camp Målselv

Film3 AS

Filmfondet Fuzz

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

Filmreg c/o Vestnorsk filmsenter

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Institusjonen Fritt Ord

Justisdepartementet

Mediefabrikken i Akershus

Medieparken AS

Midtnorsk filmfond AS

Midtnorsk filmsenter AS

Nordisk film- og TV-fond

Nordnorsk filmsenter AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk filmstudio AS

Norsk Medieforskerlag

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske kinosjefers forbund

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Samisk filmforbund

Senter for medieøkonomi

Spillprodusentforeningen

Sørnorsk filmsenter

TV 2 AS

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmsenter AS

WIFT Norge

Østnorsk filmsenter