Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Barneombudet

Film & kino

KS

Konkurransetilsynet

Medietilsynet

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk videogramforening

Norske filmbyråers forening

Norske kinosjefers forbund

Norske videohandleres forbund