Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Biblioteksentralen AL

De norske Bokklubbene

Den norske Advokatforening

Den norske bokhandlerforening

Den norske Fagpresses Forening

Den norske forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Fagbokforlaget

Fagskolen for Bok og Papir

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen!les

Forlagssentralen

Fri Bokhandel BA

Handel og Kontor

Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kunnskapsdepartementet

Leser søker bok

MAO bokhandel

Mediebedriftenes Landsforening

Nasjonalbiblioteket

Noregs Mållag

Norla

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bokhandlersamband

Norsk Elevorganisasjon

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk forfattersentrum

Norsk forleggersamband

Norsk Kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk oversetterforening

Norsk Språkråd

Norsk studentunion

Norske Barne- og ungdomsforfattere

Norske Dramatikeres Forbund

Nynorsk kultursentrum

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oeconomica

Riksmålsforbundet

Samskipnadsrådet

Sentraldistribusjon

ABM-utvikling

Studentenes Landsforbund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet