Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Høringsinstanser:

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Film & kino

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Klagenemnda for film og videogram

Kommunal- og regionaldepartementet

KS

Medietilsynet

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk videogramforening

Norske filmbyråers forening

Norske kinosjefers forbund

Norske videohandleres forbund