Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser

Rikskonsertene

KS

Alle fylkeskommuner (19)

Alle kommuner (430)

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fylkesmannsembetene

Norsk kulturråd

Riksteatret

ABM-utvikling

Utdanningsdirektoratet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen

Norsk scenekunstbruk

Norsk forfattersentrum

Nasjonalmuseet for kunst

Film&Kino

Norsk Kulturhusnettverk

Norsk Rockforbund

Musikk i skolen

Norsk musikkråd

Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken

Musikernes Fellesorganisasjon

Norske Dansekunstnere

Norsk skuespillerforbund

Norsk bluesunion

Norske festivaler

MIC Norsk Musikkinformasjon

Music Export Norway

AMUN – African Musicians Union in Norway

Samspill

Du store verden

Den Norske Folkemusikkscena

NOTAM

Landslaget for spelemenn

GramArt

Riksscenen for folkemusikk, folkedans

Norsk artistforbund

Norsk Folkemusikk- og danselag

Norsk Jazzforum

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Komponistforening

Ny musikk

Norsk scenekunstbruk

Rådet for folkemusikk og folkedans

Samisk Kunstnerråd

Norsk viseforum

Norsk kulturforum

Norsk Teater- og Orkesterforening

OperaNorge-nettverket (c/o Operaen i Kristiansund)