Høringsinstanser

Inviterte parter:

Barne- og likestillingsdepartementet

Digitalradio Norge

Elektronikkbransjen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

IKT-Norge

Konkurransetilsynet

Medietilsynet

Norkring

Norsk Lokalradioforbund

NRK

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio Norge

Samferdselsdepartementet