Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Agder og Telemark bispedømmeråd
Bjørgvin bispedømmeråd
Borg bispedømmeråd
Hamar bispedømmeråd
Møre bispedømeråd
Nidaros bispedømmeråd
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Oslo bispedømmeråd
Stavanger bispedømmeråd
Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Tunsberg bispedømmeråd
Agder og Telemark biskop
Bjørgvin biskop
Borg biskop
Hamar biskop
Møre biskop
Nidaros biskop
Nord-Hålogaland biskop
Oslo biskop
Stavanger biskop
Sør-Hålogaland biskop
Tunsberg biskop
Trondheim kommune
Trondheim kirkelige fellesråd
Menighetsrådene i Nidaros domprosti
Kirkerådet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider