Høringsinstanser

Høringsinstanser


Den norske revisorforening

Finansdepartementet

Frivillighet Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

HRS – Human Right Service

IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet,

INLO – Innvandrernes landsorganisasjon

Islamsk råd Norge

Justisdepartementet

KIA – Kristent innvandrerarbeid

Kommunenes Sentralforbund

Landsforeningen for barne- og ungdomsorganisasjoner

Miljøverndepartementet

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Naturvernforbund

Norske kunstforeninger

Sos-rasisme