Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Film & Kino

Filmreg

Finansdepartementet

Hørselshemmedes landsforbund

Hørselshemmedes landsforbunds ungdom

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører