Høringsinstanser

Høringsinstanser:

A-pressen 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Berner Gruppen

Den Norske Fagpresses Forening

Edda Media

Familie & Medier

Film & Kino

Filmreg c/o Filmfondet Fuzz

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justisdepartementet

Klagenemnda for mediesaker

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for lokalaviser

Media Norge

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Mentor Medier

Nordisk film- og TV-fond

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Polaris Media

Sàlas

Sametinget

Samisk filmforbund

Schibsted 

Spillprodusentforeningen

Støtteutvalget for dagsaviser

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Nordland (UiN)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Tromsø (UiT)