Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Begrunnelse for kort høringsfrist

Utredningsinstruksen (For 2000-02-18 nr 108) 1.3 jf. 5.2 hjemler unntak fra kravet om minst 6 ukers høringsfrist. Kortere frist kan fastsettes når særlige omstendigheter gjør det nødvendig.

Som en følge av tekniske og praktiske krav knyttet til ekstratrekningen, er det avgjørende at lovendringen blir vedtatt senest i slutten av oktober. Dette medfører at høringsfristen må være i starten av oktober.

Årsaken til at høringsbrevet ikke har blitt sendt ut tidligere og at høringsfristen
dermed blir kortere enn normalt, er at saksbehandlingen i Kulturdepartementet har blitt forsinket den senere tid som følge av blant annet anslaget mot regjeringskvartalet 22. juli.

 

Med hilsen

Anniken Huitfeldt

Til toppen