Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser:

Organisasjoner:
De 10 humanitære
Frivillighet Norge
Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norsk Musikkråd

Departementer:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Andre:
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotterinemnda
Norsk Tipping AS