Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Biskopene

Bispedømmerådene

Datatilsynet

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet, Kirke- og gravferdsansatte

Fagforbundet teoLOgene

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkeansatte

Kirkerådet

Prostene