Høringsinstanser

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet TeoLOgene c/o Fagforbundet Oslo

Agder og Telemark biskop

Bjørgvin biskop

Borg biskop

Hamar biskop

Møre biskop

Nidaros biskop

Nord-Hålogaland biskop

Oslo biskop

Stavanger biskop

Sør-Hålogaland biskop

Tunsberg biskop

Agder og Telemark bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Hamar bispedømmeråd

Møre bispedømeråd

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Det teologiske menighetsfakultet

Det praktisk-teologiske seminar

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkerådet

Misjonshøgskolen

Kirkelig utdanningssenter i nord