Høringsinstanser

Høringsinstanser

Film & Kino
Film3 AS
FilmCamp AS
Filmfondet FUZZ
Filmkraft Rogaland AS
Filmreg
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Midtnorsk filmfond AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk skuespillerforbund
Norske dramatikeres forbund
Norske film- og TV-produsenters forening
Norske filmregissører

Alle fylkeskommunene

Kommuner
Bergen kommune
Berg kommune (Troms)
Gausdal kommune
Haugesund kommune
Lenvik kommune
Lillehammer kommune
Målselv kommune
Randaberg kommune
Stavanger kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Trondheim kommune
Øyer kommune