Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser

Alle departementene

Alle fylkeskommunene
Alle kommunene

 

Arts & Business Norway (Forum for Kultur og Næringsliv)
Bildende Kunstneres Hjelpefond

Danse- og teatersentrum

Danseinformasjonen

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening
FolkOrg

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

Forbundet Frie Fotografer
Grafill

GramArt

Kopinor

KORO

KS

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Music Export Norway

Musikernes fellesorganisasjon

Nasjonalbiblioteket

NOPA
NORLA
NOTAM

Noregs Ungdomslag
Norges Fotografforbund

Norges Husflidslag

Norges Korforbund

Norges kulturvernforbund

Norges museumsforbund

Norges Musikkorps Forbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Filmforbund
Norsk Filmkritikerlag

Norsk film- og TV-produsenters forening
Norsk filminstitutt
Norsk folkedraktforum

Norsk Folkeminnelag

Norsk Form

Norsk ICOM

Norsk jazzforum
Norsk Journalistlag
Norsk Komponistforening

Norsk kritikerlag

Norsk kulturforum (NOKU)

Norsk kulturråd

Norsk musikkinformasjon, MIC

Norsk musikkråd

Norsk Oversetterforening

Norsk publikumsutvikling
Norsk Redaktørforening

Norsk Rockforbund
Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk scenekunstbruk

Norsk Skuespillerforbund
Norsk Skuespillersenter

Norsk Teater og Orkesterforening (NTO)

Norsk Tidsskriftforening
Norsk tonekunstnersamfund
Norske arkitekters landsforbund
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Festivaler
Norske Filmregissører

Norske Grafikere
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforbund

Norske Kunsthåndverkere
Norske Scenografer

Ny Musikk

OCA

Riksarkivaren

Riksantikvaren

Rikskonsertene

Riksteatret

Rådet for folkemusikk og folkedans

Sametinget
Samisk Kunstnerråd

Samspill

Språkrådet

Tegnerforbundet
Unge Kunstneres Samfunn

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter