Høringsinstanser

Høringsinstanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Den norske filmskolen

Film & Kino

Film3 AS
FilmCamp AS
Filmfondet FUZZ
Filmreg

Filmkraft Rogaland AS
Hørselshemmedes landsforbund

Internasjonalt Samisk Filmsenter
Midtnorsk filmfond AS

Midtnorsk filmsenter

Nordnorsk filmsenter

Norges blindeforbund

Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund
Norsk skuespillerforbund
Norske dramatikeres forbund
Norske film-, TV- og spillprodusenters forening
Norske filmregissører

Norske filmbyråers forening

Sametinget

Sørnorsk filmsenter

Vestnorsk filmsenter

Viken filmsenter

Østnorsk filmsenter

 

Alle fylkeskommunene


Bergen kommune
Berg kommune (Troms)
Gausdal kommune
Haugesund kommune
Lenvik kommune
Lillehammer kommune
Målselv kommune
Randaberg kommune
Stavanger kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Trondheim kommune
Øyer kommune