Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Høyringsliste

Departementa
Universiteta
Statlege høgskolar

Språkrådet
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet

Landslaget for norskundervisning
Norsk Lektorlag
Utdanningsforbundet

Den norske Forleggerforening
Den norske Forfatterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Oversetterforening
Statsautoriserte translatørers forening

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Riksmålforbundet
Bokmålsforbundet
Norsk Språkforening
Landslaget for språklig samling
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Noregs Mållag
Norsk Målungdom
Nynorsklaget
Ivar Aasen-sambandet
Høgnorskringen
Norsk Bokreidingslag
Norskt Måldyrkingslag

Aschehoug Forlag
Kunnskapsforlaget
Det Norske Samlaget

Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforning
Norsk Journalistlag
Landslaget for lokalaviser
Norsk Telegrambyrå
Nynorsk pressekontor
Norsk rikskringkasting

Nynodata
Nynorsk Kultursentrum
Nynorsk mediesenter