Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Amedia

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Familie &  Medier

Film & Kino

Film- og teaterteknisk forening

Film3

FilmCamp

Filmfond Nord

Filmfondet Fuzz

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft Invest

Filmkraft Rogaland

Filmparken

Filmreg

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet

Fritt Ord

Hørselshemmedes Landsforbund

IFPI Norge

IKT-Norge

Internasjonalt Samisk Filmsenter  

Justis- og beredskapsdepartementet

KOPINOR

Mediefabrikken i Akershus

Medietilsynet

Midtnorsk filmsenter

Nordiske Mediedager

Nordnorsk filmsenter

Norges Blindeforbund

Norges smalfilm- og videoforbund

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk kinoforbund

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag v/ Hilde Arntsen

Norsk P.E.N .

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia leverandørforening

Norsk Videogramforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

NORWACO

NRK AS

Nynorsk mediesenter

Nærings- og handelsdepartementet

Sámediggi/Sametinget

Samisk filmforbund

Spillprodusentforeningen

Sørnorsk filmsenter

TV 2

TVNorge

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmsenter

Viasat

Viken filmsenter

WIFT Norge

Østnorsk filmsenter