Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Bokseforbund

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Den norske legeforening

Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Justis- og beredskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet