Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser

Altibox AS

Amedia AS

Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole, HiST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneombudet

Edda Media

Familie &  Medier

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet

Get

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Kunnskapsdepartementet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag v/ Hilde Arntsen

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske film-,og TV-og spillprodusenters forening

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Polaris Media

Post- og teletilsynet

RiksTV

Sámediggi/Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Telenor ASA

TV 2 AS

TVNorge AS

Utenriksdepartementet

Verdens gang